You are here: > Home > Contact us

Contact Us

Meilong Tube Co., Ltd.
No.5, Taiwan Road, Bonded Area, Zhangjiagang City, Jiangsu, China


Tel: +86-512-5832 8328
Fax: +86-512-58328328
Mail: meilongtube@163.com
Web: www.mtubing.com